USŁUGI

DORADCA PODATKOWY LUBLIN

POMOC PRAWNA

Reprezentacja przed organami Krajowej Administracji Skarbowej (naczelnik urzędu celno-skarbowego, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej) oraz sądami

OBSŁUGA FIRM

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, dobór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej w zależności od rodzaju planowanej działalności. Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PORADY I OPINIE

Porady i opinie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.

USŁUGI SZKOLENIOWE

Zawiłość i zmienność polskiego systemu podatkowego wymaga stałej aktualizacji wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

USŁUGI ONLINE

W celu zapewnienia Klientom szybkiej i komfortowej obsługi świadczymy pomoc prawną w zakresie porad i opinii drogą elektroniczną. Usługa realizowana jest w następujący sposób..

Facebook