USŁUGI

DORADCA PODATKOWY LUBLIN, WARSZAWA

POMOC PRAWNA

Reprezentacja przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

OBSŁUGA FIRM

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, dobór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej w zależności od rodzaju planowanej działalności. Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PORADY I OPINIE

Porady i opinie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.

USŁUGI SZKOLENIOWE

Zawiłość i zmienność polskiego systemu podatkowego wymaga stałej aktualizacji wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

WYWIAD GOSPODARCZY

W ramach stałej współpracy z działającą w skali międzynarodowej agencją detektywistyczną i wywiadownią gospodarczą JARAN, oferujemy usługi w zakresie.

USŁUGI ONLINE

W celu zapewnienia Klientom szybkiej i komfortowej obsługi świadczymy pomoc prawną w zakresie porad i opinii drogą elektroniczną. Usługa realizowana jest w następujący sposób..

Facebook